ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τελευταία ενημέρωση : 15 Μαΐου 2021

 

Η διεύθυνση του ιστότοπού μας είναι : https://zebraqr.gr.

Δήλωση Περί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων του επισκέπτη

Δηλώνω ότι ενημερώθηκα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (ιστοσελίδα ZebraQR) και παρέχω τη συγκατάθεσή μου ειδικώς και ελευθέρως για την εκ μέρους της ιστοσελίδας ZebraQR συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, των προσωπικών δεδομένων μου, τα οποία δηλώνονται στη Φόρμα Εγγραφής ή χρήσης, στο πλαίσιο της επίσκεψης στην ιστοσελίδα ZebraQR, και των οποίων προσωπικών δεδομένων αποδέκτης θα είναι και θα τα επεξεργάζεται η ιστοσελίδα ZebraQR, για τον σκοπό αυτό.

Επίσης δηλώνω ότι ενημερώθηκα ότι, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς μου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχω δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης για τα προσωπικά δεδομένα, που με αφορούν, και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και ό,τι σχετικό αίτημά μου θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς (ΙΣΤΟΣΕΛIΔΑ ZebraQR) : Υπεύθυνος κ. Κεφαλληνός Γιώργος, νόμιμος εκπρόσωπος, ΤΗΛ: 2313 251 732.

Τέλος, αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώνω έγκαιρα την ιστοσελίδα ZebraQR για τυχόν μεταβολή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων μου.

Κάθε είσοδος, περιήγηση και συναλλαγή σας με το Κατάστημα σας καθιστά επισκέπτη ή/και πελάτη του Καταστήματος. Πριν προχωρήσετε στην περιήγησή σας εντός του Καταστήματος, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες ΓΟΣ και ότι τους αποδέχεσθε καθώς οποιαδήποτε χρήση ή/και συναλλαγή σας εφεξής με την Εταιρεία μέσω του Καταστήματος συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή σας αυτών των ΓΟΣ.